بارگذاری

در نخستین ویدئوی دوره سخنوری با موضوع اهمیت نوع محتوا در سخنوری و فن بیان همراه مهندس بهشتی خواهیم بود.

چرا صحبت میکنیم؟

برای اینکه یک نفر تحت تاثیر قرار بگیرد..
برای چه میخواهیم این فرد تحت تاثیر قرار بگیرد؟چه چیزی را میخواهیم به او منتقل کنیم؟ هدف ما از سخن گفتن چیست؟ فروش؟ جلب توجه؟ دفاع از خود؟
در همه موارد به یک صورت صحبت میکنید؟ چه کسی را درباره چه موضوعی میخواهید تحت تاثیر قرار دهید؟
فراموش نکنید صحبت کردن برای انتقال پیام و تحت تاثیر قرار دادن مخاطب است.. مهم است تعیین کنید چه نوع از محتوا را در سخنان و چه لحنی را در بیانتان بکار ببرید. برای درک اهمیت نوع محتوا درسخنوری و فن بیان به مثال های زیر توجه کنید:

محتوای سخنوری برای فروش کالا

اگر میخواهید چیزی را بفروشید باید طوری صحبت کنید که فرد احساس کند شما شخصی هستید که منافعش را حفظ میکنید. بیان شما باید بگونه ای باشد که تصور کند شما میتوانید بهترین کالا را به او بدهید و از معامله با شما ضرر نمیکند..احساس صمیمیت و اطلاعات وسیع در شما ببیند.. شما با بیانتان میتوانید به او بقبولانید که این کالا به او کمک میکند و خرید این کالا بسودش است..

نوع بیان برای ایجاد رابطه و جلب توجه

وقتی میخواهید با سخنوری و فن بیان تان توجه یک نفر را جلب کنید و حسش را نسبت به خودتان تغییر دهید متفاوت صحبت میکنید.. سعی میکنید کاری کنید که احساس گرمی با شما پیدا کند. اگر فرد ذهنیت منفی نسبت به شما دارد ذهنیتش اصلاح شود. بیانتان میتواند باعث شود او به این نتیجه برسد که چیزی که درباره شما فکر میکرده اشتباه بوده است.

رفع یک سوتفاهم، ایجاد یک حس جدید، ایجاد یک رابطه جدید در یک جامعه جدید و یا هرچیز دیگه ای که به نوع صحبت کردن شما بستگی دارد؛ نیازمند داشتن مهارت در سخنوری و فن بیان است.

 

پست های مرتبط