بارگذاری

در قسمت قبل از مجموعه آموزش فن بیان و سخنوری درباره اهمیت تقویت فن بیان در کسب و کار و کارآفرینی سخن گفتیم. همچنین آموختیم اولین نکته در سخنوری ادای کامل کلمات و شمرده صحبت کردن است. در ادامه با دو نکته دیگر برای بهبود فن بیان و سخنوری آشنا خواهید شد:

اهمیت تقویت اعتماد به نفس در فن بیان و سخنوری

نکته دوم در آموزش فن بیان و سخنوری تقویت اعتماد به نفس است. دقت کردین وقتی در مورد موضوعی که به آن تسلط کامل داریم و همه چیز را درباره آن میدانیم اعتماد به نفس کامل داریم.. سرتا پا آماده صحبت درباره آن موضوع هستیم.. حتی دیگران هم از حالت رفتار ما و اعتماد به نفسی که داریم متوجه میشوند ما کاملا مسلط به موضوع هستیم. اما وقتی که مطلبی را طوطی وار خوانده باشیم اعتماد به نفس کمی برای ارائه آن خواهیم داشت..لرزش دست ها و حتی تغییرات چهره و صدا کاملا ضعف ما را نشان خواهد داد. بعضی اوقات هم افرادی را دیده ایم که اطلاعات خوبی دارند اما چون اعتماد به نفس کافی ندارند فکر میکنند دیگران به حرف آنها توجه نمیکنند یا به اندازه کافی خوب صحبت نمیکنند، خجالت میکشند و نمیتوانند بخوبی مطلب را بیان کنند. اعتماد به نفس یعنی اینکه خودمان را باور داشته باشیم تا دیگران هم مارا باور کنند.

جلسه سوم آموزش فن بیان و سخنوری :

اهمیت اعتقاد داشتن به محتوای کلام در جذابیت بیان:

در این جلسه از آموزش فن بیان و سخنوری تاکید ما بر باور داشتن به سخنانمان است. ما به خیلی چیز ها باور داریم و معتقدیم اگر آنها را رعایت کنیم قطعا موفق تر میشویم، مهربان تر میشویم یا خوشحال تر میشویم و… برای تاثیر گذاری کلامتان باید به حرفی که میزنید هم اعتقاد داشته باشید.. اگر درباره خوب بودن صحبت میکنید خودتان باید خوب باشید! اگر درباره موضوعی حرف میزنید باید خودتان آن را رعایت کرده باشید و به آن معتقد باشید.

اگر برای شما طبیعت جذاب است پس خیلی جذاب هم میتوانید درباره آن صحبت کنید. ولی اگر نکاتی که بیان میکنید نکاتی نباشد که به آنها اعتقاد دارید یا علاقه دارید قطعا نمیتوانید با جذابیت درباره آن صحبت کنید.
به چیزی که میگویید باور داشته باشید. چون حرفی که از دل برمی آید بر دل مینشیند…

پست های مرتبط