بارگذاری

تمرین کردن برای فن بیان چطور اتفاق می افتد؟ شاید فکر کنید کتاب خواندن تمرین خوبی باشد. کاملا درست است. شما وقتی اطلاعات خودتان را بالا ببرید در نحوه ی انتقال آن به افراد هم تاثیر گذار است.. حتی دقت در صحبت کردن با خانواده و دوستان هم میتواند تمرین باشد.. اما تمرینات فن بیان و سخنوری ریشه ای و اصولی هم وجود دارد که در اینجا به سه مورد از آنها میپردازیم..

1- برای خودتان سخنرانی کنید!

یکی از ساده ترین تمرینات فن بیان صحبت کردن برای خود است! وقتی برای خودتان خوب حرف بزنید کم کم برای دیگران هم خوب صحبت خواهید کرد. حدود 10 تا 20 دقیقه جلوی آینه با خودتان صحبت کنید. درباره هر چیزی میتوانید با خودتان صحبت کنید. شاید این تمرین مسخره به نظر برسد ولی این اولین و ساده ترین راه برای بهتر شدن فن بیان است. گاهی برای خودتان داستان تعریف کنید، از خودتان درس بپرسید، معلم شوید، کارگر شوید… هر نقشی که در زندگی روزمره خودتان با آن مواجه خواهید شد را تمرین کنید.

2- ارتباط چشمی با مخاطبان را تمرین کنید.

یکی دیگر از تمرینات فن بیان و سخنوری این است که نقاطی را در اتاقتان یا روی دیوار ها مشخص کنید. این کار را به این خاطر انجام میدهیم که بتوانیم در جمع نگاهمان را بین مخاطبان تقسیم کنیم.. خیره شدن به یک نقطه یا یک نفر باعث ناراحتی برخی مخاطبان میشود و ممکن است حس کنند روی صحبت شما با آنها نیست و از توجه به شما خودداری کنند.
اگر وسایلی مانند عروسک دارید میتوانید آنها را بچینید و این فعالیت را تمرین کنید..سعی کنید به همه با تعادل نگاه کنید و همه مخاطبان را مورد توجه قرار دهید. باید با همه ارتباط چشمی برقرار کنید تا حس کنند به آنها اهمیت میدهید.

3- متن های رسمی را با صدای بلند بخوانید.

سومین مورد از تمرینات فن بیان و سخنوری این است که نامه های اداری، روزنامه ها یا کتاب ها را با صدای بلند بخوانید. اینکار باعث میشود هم دایره لغات شما بزرگتر شود و هم در ادای کلمات ماهر تر شوید.. سعی کنید دراین تمرین تمرکزتان را بر ادای کلمات و لحن بیانتان بگذارید نه درک مطالب متن.. این تمرین را برای آشنایی با کلمات جدید و تمرین نحوه ی تلفظ تاثیر گذار آنها انجام میدهید.

 

پست های مرتبط