بارگذاری

ششمین عامل داشتن فن بیان قوی: تشخیص نوع مکالمه مناسب محیط

برای داشتن فن بیان قوی خیلی مهم است که تشخیص دهید در هر فضایی چطور صحبت کنید کجا باید صدایتان را بلند و آرام کنید. وقتی درباره یک خاطره هیجان انگیز حرف میزنیم شاید لازم باشد صدایمان را باالاتر ببریم و با هیجان بیشتری صحبت کنیم. ولی در بیان حرف های احساسی لازم است به طرف مقابل آرمش بدهیم و با ملایمت بیشتری صحبت کنیم. یا در مواقعی که قصد داریم شخصیتی را معرفی کنیم باید با طمانینه حرف بزنیم. باید تشخیص بدهیم کجا باید بلند کجا آرام و کجا با قدرت حرف بزنیم.

هفتمین عامل داشتن فن بیان قوی: آرامش

فن بیان قوی نیازمند حفظ آرامش در هنگام سخنرانی یا مکالمه است. برای اینکه به طرف مقابل آرامش دهید باید خودتان آرام باشید. استرس ما در صورت و لحن بیانمان و حتی چشم هایمان نمایان میشود و به مخاطب هم منتقل میشود. آرام بودن هم در زبان بدن و هم در لحن بیان دیده میشود.. اگر شما تب و تاب داشته باشید طرف مقابل هم دچار استرس میشود و دوست دارد زودتر این مکالمه تمام شود. وقتی با آرامش صحبت میکنید تمام نکات شمرده بودن، زبان بدن و با اعتماد به نفس بودن را میتوانید رعایت کنید.. اگر آرامش داشته باشید پشت سن دست و پایتان نمیلرزد و دچار لکنت نمیشوید…

برای داشتن فن بیان قوی در گام هفتم تمرین کنید آرام باشید تا مخاطبان هم با آرامش و در جای خودش با هیجان به حرف هایتان گوش دهند.

پست های مرتبط