بارگذاری

خود شیفته نباشید!

وقتی در جمعی هستید دائما از جمله های من اینکار را انجام داده ام، من بلدم، من میدونم… استفاده نکنید. خودشیفتگی دریچه قلب اطرافیان را رو به شما میبندد. استفاده بیش از حد از کلمه ی من باعث میشود به اصطلاح مهر شما از دل افراد بیرون برود. برای تقویت فن بیان و سخنوری من بودن را کنار بگذارید و در جمعی که صحبت میکنید تبدیل به ما بشوید. وقتی کنار افراد مانند آنها و در همراهی با آنها حرف بزنید قدرت تاثیر بیان شما بیشتر میشود.

تاثیر زبان بدن در تقویت فن بیان و سخنوری:

همه ما تا حدودی با اصطلاح زبان بدن آشنایی داریم. اما زبان بدن چه تاثیری در تقویت فن بیان و سخنوری خواهد داشت؟! نحوه ی نشستن، نحوه ی نگاه کردن و حتی نحوه ی لبخند زدن در هنگام صحبت کردن بسیار مهم است.. به عنوان مثال نوع نشستن شما میتواند به معنی میزان صمیمیت بین شما و طرف مقابل باشد. بخصوص وقتی اولین بار با کسی صحبت میکنیم چون احساس راحتی نداریم خیلی صاف می ایستیم و از کلمات سنگین استفاده میکنیم. نحوه ایستادن نحوه ی دست دادن و نگاه ما میتواند به طرف مقابل القا کند چقدر به این گفتگو اهمیت میدهیم.

استفاده از کلمات صمیمانه برای بیان ذهنیت ها:

گاهی صحبت ما بیشتر شبیه خواندن از روی کتاب میشود!
یکی از مهم ترین ویژگی های یک سخنور خوب این است کلمات سنگین را با ادبیات خودش بیان کند طوری که برای طرف مقابل صحبتش صمیمانه تر به نظر برسد. خیلی از پروفسور ها و دکترهایی که علم زیادی دارند در برخورد با مردم نمیتوانند بخوبی این دانسته ها را بیان کنند چون از کلماتی سنگین و علمی استفاده میکنند. اینکه ما یاد بگیریم کلمات قابل درک و راحتی را برای بیان ذهنیت خود پیدا کنیم یکی از تکنیک های مهم تقویت فن بیان و سخنوری است.

پست های مرتبط