بارگذاری

فرم ثبت نام

  • سن قانونی شرکت در مسابقه 13 الی 19 سال
  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
    دوستان ناشنوا حتما این گزینه را انتخاب کنند، تا در بخش ویژه مسابقه شرکت نمایند.
  • فایل ویدئویی نمونه سخنوری خود را ارسال نمایید