بارگذاری

 

نام تجاری جدید

فرهنگ ترس، فرهنگ اعتماد نیست؛ و این پیامدهای زیادی برای چگونگی ارتباط افراد با یکدیگر دارد. اعتماد را می‌توان «چسب اجتماعی» توصیف کرد که انسان‌ها را به هم پیوسته نگاه می‌دارد. البته ترس هم می‌تواند انسان‌ها را به هم پیوسته نگاه دارد، اما این به هم پیوسته ماندن از سر ترس الگوی جذابی نیست.

مشتری:

علی خدادادی

تاریخ:

1398

سایت اینترنتی:

http://test.rasacomp.ir

خدمات:

توسعه وب، طراحی

به اشتراک بگذارید